Araştırmaları Geliştirme ve Koordinasyon Kurulu (ARGEK)


AGEK

AMAÇ

AGEK’in işlevleri arasında ilgili birimdeki nitelikli araştırma sayısının arttırılmasına yönelik gerekli planlamaların yapılması, uygun araştırma olanaklarının yaratılması ve araştırma birimleri arası koordinasyonun sağlanması gibi öğeler bulunmaktadır.
AGEK; Ar-Ge faaliyetleriyle ilgili, birimdeki mevcut durumun saptanması ve duyurulması, yeni bilgi üretimi, bilgi birikiminin paylaşımı ve yaygınlaştırılması, geleceğe yönelik önerilerin oluşturulması konularında rektörlük “ARGEK” ile uyumlu bir şekilde çalışır.


Son Güncelleme : 25 Mayıs Perşembe 2017
144