Araştırmaları Geliştirme ve Koordinasyon Kurulu (ARGEK)


Araştırma Odaklı Üniversite Olma Hedefleri Değerlendirme Anketi

Akdeniz Üniversitesinin Değerli Öğretim Elemanları, Bildiğiniz gibi 2017 yılında Üniversite Senatomuz tarafından “Araştırma Odaklı Üniversite” olma yönünde karar alınmıştır. Bu karar doğrultusunda, 2017 yılında “Araştırmaları Geliştirme ve Koordinasyon Kurulu” (ARGEK) kurulmuştur. Kurul tarafından, araştırma konusunda Üniversitenin strateji ve hedefleri belirlenmiş, bu hedeflere uygun biçimde kısa, orta ve uzun vadede yapılması gereken faaliyetler belirlenerek Üniversitedeki tüm öğretim elemanlarının görüş ve önerilerine sunulmuştur.  Sizlerden gelen görüş ve öneriler de dikkate alınarak ARGEK tarafından 3 yıllık (2017-2020) olarak planlanan hedefler gözden geçirilmiş ve 2017 yılı Haziran ayında Senato onayına sunulmuştur. 2020-2023 yılları için yine aynı yöntem ile Üniversitemizin 3 yıllık araştırma odaklı üniversite olma hedefleri belirlenmiş ve aşağıdaki linkte yer alan anket formu ile tüm öğretim elemanlarımızın görüş ve değerlendirmelerine sunulmuştur. Sizlerden 17/07/2020 Cuma gününe kadar anketi doldurmanızı rica ediyor, iyi çalışmalar diliyoruz.

 

Anket Formu: https://forms.gle/ST1YDu3L6rpyTTUJ9

Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğü

0