Araştırmaları Geliştirme ve Koordinasyon Kurulu (ARGEK)


Araştırma Politikası

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA POLİTİKASI

 

Araştırma Politikası

Akdeniz Üniversitesi araştırma misyonu ve vizyonu kapsamında; sürekli değişen ve yeni oluşan koşullara hızla uyum sağlayarak, uluslararası düzeyde nitelikli bilimsel çalışmalar yapar. Üniversite-sanayi iş birliği içinde topluma katkı sağlayacak çalışmalar yürütür. Yürüttüğü çalışmaların girişimcilik fikirlerine dönüşebileceği bir ortam hazırlayarak ilgili alanlarda ilerlemeyi benimser. Üniversite bünyesinde Ar-Ge kültürü ve iklimini yaymak için farkındalık ve bilgi paylaşımı faaliyetleri gerçekleştirir. Araştırmalarını, araştırma-geliştirme alanında elde edilen başarının ve eğitim-öğretim faaliyetlerine katkısının bilinciyle, stratejik planında yer alan hedeflerine uygun bir biçimde yürütür. Araştırma altyapısı ve insan kaynağına; nitelikli araştırmacı sayısı, destek personeli ve teknisyen sayısı, yüksek lisans ve doktora öğrencisi sayısı bağlamında destek verir. Bilimsel üretim ve akademik cazibeye önem vererek, işbirliği ve etkileşimleri öncelikli destekler. Teknolojik üretim ve ekonomik katkı boyutunda; patent, lisans, firma desteği çalışmalarını yürütür.

 

Araştırma  Öncelikleri

 • Ülkemizin, bölgemizin ve üniversitemizin öncelikli alanları ile uyum,
 • YÖK ve TÜBİTAK tarafından da belirlenmiş öncelikli alanlarda üretilen projelerin desteklenmesi,
 • Evrensel bilime katkı sağlanması,
 • Araştırma-Geliştirme faaliyetleri ile toplumsal gelişime katkı sağlanması,
 • Üniversite-Kamu-Özel Sektör işbirliğinde ülkemizin kalkınma hedefleri doğrultusunda nitelikli projelerin üretilmesi,
 • Araştırma alanından beslenen akademik girişimciliğin geliştirilmesi,
 • Ürüne dönen araştırmalara öncelik verilmesi (patent, faydalı model, tescil, endüstriyel tasarım gibi).

 

Akdeniz Üniversitesinin Araştırma Politikasının Hayata Geçirdiği Unsurları;

 • Araştırmaları Geliştirme ve Koordinasyon Kurulu ve Araştırmaları Geliştirme Komisyonları,
 • Akademik Performans Ölçme ve Değerlendirme kriterleri,
 • BAP süreçleri ve komisyonları ile altyapı projelerinin öncelikli alanlara yönlendirilmesi,
 • Akademik Birimleri (Fakülteler/Enstitüler),
 • Araştırma Uygulama Merkezleri
 • Akdeniz Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi (Akdeniz TTO)
 • Antalya Teknokent AŞ.

Son Güncelleme : 2 Mart Pazartesi 2020
144