Araştırmaları Geliştirme ve Koordinasyon Kurulu (ARGEK)


BAP Birimi Duyurusu: Bilimsel Etkinliklere Katılım Destekleri

Değerli Öğretim Elemanları,

26 Kasım 2016 tarihli ve 29900 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma Projeleri Hakkında Yönetmelik” uyarınca gerekli düzenlemeler yapılan “Akdeniz Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Uygulama Yönergesi” 04.10.2017 tarihli Senato Toplantısı’nda görüşülerek  kabul edilmiştir.

Ayrıca senato kararı ile 01.01.2018 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, ulusal ve uluslararası Bilimsel Etkinliklere Katılım Destekleri proje bütçelerinden karşılanacaktır. Yürütülen projeler kapsamında proje ile ilgili ve sunulması kabul edilmiş olan bildirilerin aktif katılımla sunulabilmesi için ulusal/uluslararası düzenlenen kongre/konferans/sempozyum/sanatsal etkinliğe katılım ve yolluk-yevmiye giderleri desteklenebilecektir. Bu amaçla, söz konusu tarihten itibaren proje bütçelerine Yüksek Lisans Tez projeleri için 1500 TL, Doktora / Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Tez Projeleri için 4500 TL, Normal Araştırma Projeleri için 7500 TL ek bütçe verilebilecektir. Bu bütçeler kapsamında sayı sınırlaması olmadan, yürütücü ve/veya Akdeniz Üniversitesi’nde kadrolu proje ekibindeki araştırmacı(lar) ve/veya Akdeniz Üniversitesi’nde kadrolu tez öğrencisi bilimsel etkinliklere katılabileceklerdir. Bu uygulamanın dışında geçmişte olduğu gibi Bilimsel Yayın Desteği, Yayın Süreklilik Desteği ve Dış Kaynaklı Projeleri Özendirme Desteği aynı şekilde devam edecektir.

Konu ile ilgili ayrıntılı bilgiler Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi web sayfasında yayımlanmıştır.

http://bap.akdeniz.edu.tr/uygulama-esaslari/

 

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

0