Araştırmaları Geliştirme ve Koordinasyon Kurulu (ARGEK)


Beklenen Çıktılar
 • Uluslararası üniversite sıralamalarında yerimizin her yıl iyileştirilmesi,
 • Tüm Fakültelerimizin bilimsel bilgi üretme açısından ülkemizde ilk 10’da yer alması,
 • Bilimsel yayın ve atıf sayısının düzenli olarak artması,
 • Ar-Ge destek programlarından alınan proje sayısının artması,
 • Ar-Ge destek programlarından alınan fon tutarının artması,
 • Girişimcilik ve Yenilikçilik Üniversite Endeksinde Ar-Ge açısından daha üst noktalarda yer alınması,
 • Üniversite Sanayi işbirliğinde yürütülen proje sayısının artması,
 • Üniversite Sanayi işbirliğinde yapılan Ar-Ge projelerinden alınan fon tutarının artması,
 • Uluslararası işbirliği ile yapılan Ar-Ge proje sayısının artması,
 • Uluslararası işbirliği ile yapılan Ar-Ge projelerinden elde edilen fon tutarının artması,
 • Çok disiplinli olarak yürütülen araştırma sayısının artması,
 • Patent başvuru sayısı, patent belge sayısının artması,
 • Öğretim elemanlarının Teknokent bünyesinde kurdukları firma sayısının artması.

Son Güncelleme : 25 Mayıs Perşembe 2017
144