Araştırmaları Geliştirme ve Koordinasyon Kurulu (ARGEK)


AGEK Başkanları Toplantısı-I

Sayın Komisyon Başkanlarımız,

Dün yapılan Senato toplantımızda, Araştırma Odaklı Üniversite hedefi doğrultusunda “Akdeniz Üniversitesi Araştırmaları Geliştirme ve Koordinasyon Kurulu (ARGEK)” tarafından hazırlanan, Üniversitemizin araştırma ile ilgili mevcut durumu ve kısa-orta-uzun vadede yapılabilecek uygulamalar ile ilgili rapor gündem maddesi olarak görüşüldü. Senatonun da olumlu görüşü ile sözkonusu rapor araştırma ile ilgili Üniversitemizin bundan sonraki yol haritası olarak kabul edilmiş oldu.

Sizlerin de katılımı ile komisyon (AGEK) üyelerimiz ile geçen ay yaptığımız toplantılarda, komisyonlarımızdan kendi fakültelerindeki araştırmaya dayalı faaliyetlerini raporlanmasını beklediğimizi ve bunun için bir tablo göndereceğimiz bilgisini sizlerle paylaşmıştık. Sizlerden, komisyon üyelerinizin de görüşünü alarak ekte yer alan tablo ile ilgili görüşlerinizi 7 Temmuz 2017 tarihine kadar Rektörlük Araştırmaları Geliştirme ve Koordinasyon Kurulu (ARGEK) göndermenizi rica ediyoruz. Önerileriniz doğrultusunda tabloya son hali verilip, elde edilen bilgiler ile her fakültenin dolayısıyla  üniversitemizin yıllık olarak bilimsel araştırma faaliyetleri ile  ilgili mevcut durumunu durumunu belirlemeyi,  yıllar içindeki değişimi daha sağlıklı ve net bir veri tabanı üzerinden izlemeyi planlıyoruz.

Araştırmaları Geliştirme ve Koordinasyon Kurulu adına, şimdiden herkese iyi bayramlar diliyorum,

Prof.Dr. Erol Gürpınar
Rektör Yardımcısı

Akademik Performans

0