Araştırmaları Geliştirme ve Koordinasyon Kurulu (ARGEK)


Görev Tanımı
  • Bilimsel yayın sayısının arttırılması için yayın sayısının artmasına katkı sağlayacak şekilde mevcut teşviklerin iyileştirilmesi ve yeni teşviklerin uygulanmasını önermek,
  • Uluslararası ortaklı Ar-Ge ye dayalı araştırma ve yayın üretimini destekleyici öneriler geliştirmek,
  • İhtiyaç duyulan alanlarda yeni araştırma-uygulama merkezleri kurulması ve geliştirilmesini önermek,
  • Ar-Ge kültürünün üniversitemizde içselleştirilmesini sağlayıcı çalışmalar yapılmasını sağlamak,
  • Üniversitemizin uluslararası bilimsel projelerden en yüksek ölçüde yararlanmasını sağlayacak altyapının oluşturulmasını sağlayıcı çalışmalar yapmak,
  • Ulusal ve uluslararası düzeyde ortak çalışma kültürünü teşvik edici proje yazım faaliyetleri ile ilgili eğitim faaliyetleri yapılmasını desteklemek,
  • Ar-Ge kapsamında her türlü araştırma, inceleme ve değerlendirme faaliyetlerini yapmak,
  • Araştırma odaklı üniversite hedefi kapsamında ihtiyaç duyulan alanlarda komisyonlar kurmak,
  • Üniversitemiz akademik, idari ve öğrencilerine yönelik Ar-Ge konusunda bilgilendirme yapmak,
  • Rektör tarafından ilgili konularda istenilecek çalışmaları yürütmek.

Son Güncelleme : 25 Mayıs Perşembe 2017
144