Araştırmaları Geliştirme ve Koordinasyon Kurulu (ARGEK)


Tanıtım

GÖREV TANIMI

 • Bilimsel yayın sayısının arttırılması için yayın sayısının artmasına katkı sağlayacak şekilde mevcut teşviklerin iyileştirilmesi ve yeni teşviklerin uygulanmasını önermek,
 • Uluslararası ortaklı Ar-Ge ye dayalı araştırma ve yayın üretimini destekleyici öneriler geliştirmek,
 • İhtiyaç duyulan alanlarda yeni araştırma-uygulama merkezleri kurulması ve geliştirilmesini önermek,
 • Ar-Ge kültürünün üniversitede içselleştirilmesini sağlayıcı çalışmalar yapılmasını sağlamak,
 • Üniversitenin uluslararası bilimsel projelerden en yüksek ölçüde yararlanmasını sağlayacak altyapının oluşturulmasını sağlayıcı çalışmalar yapmak,
 • Ulusal ve uluslararası düzeyde ortak çalışma kültürünü teşvik edici proje yazım faaliyetleri ile ilgili eğitim faaliyetleri yapılmasını desteklemek,
 • Ar-Ge kapsamında her türlü araştırma, inceleme ve değerlendirme faaliyetlerini yapmak,
 • Araştırma odaklı üniversite hedefi kapsamında ihtiyaç duyulan alanlarda komisyonlar kurmak,
 • Üniversite akademik, idari ve öğrencilerine yönelik Ar-Ge konusunda bilgilendirme yapmak,
 • Rektör tarafından ilgili konularda istenilecek çalışmaları yürütmek.

ÇIKTILAR

 • Uluslararası üniversite sıralamalarında yerimizin her yıl iyileştirilmesi,
 • Tüm Fakültelerimizin bilimsel bilgi üretme açısından ülkemizde ilk 10’da yer alması,
 • Bilimsel yayın ve atıf sayısının düzenli olarak artması,
 • Ar-Ge destek programlarından alınan proje sayısının artması,
 • Ar-Ge destek programlarından alınan fon tutarının artması,
 • Girişimcilik ve Yenilikçilik Üniversite Endeksinde Ar-Ge açısından daha üst noktalarda yer alınması,
 • Üniversite Sanayi işbirliğinde yürütülen proje sayısının artması,
 • Üniversite Sanayi işbirliğinde yapılan Ar-Ge projelerinden alınan fon tutarının artması,
 • Uluslararası işbirliği ile yapılan Ar-Ge proje sayısının artması,
 • Uluslararası işbirliği ile yapılan Ar-Ge projelerinden elde edilen fon tutarının artması,
 • Çok disiplinli olarak yürütülen araştırma sayısının artması,
 • Patent başvuru sayısı, patent belge sayısının artması,
 • Öğretim elemanlarının TEKNOKENT bünyesinde kurdukları firma sayısının artması.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ

 • Akdeniz Üniversitesi Araştırmaları Geliştirme ve Koordinasyon Kurulunun (ARGEK) misyonu ve görev tanımı kapsamında yürütülen faaliyetlerin etkin bir şekilde yapılmasının sağlanması ARGEK çalışmalarından beklenen etkidir.
 •  ARGEK tarafından yürütülen faaliyetlerin performans göstergelerine uygun olması ARGEK için başarı göstergesidir.

Son Güncelleme : 24 Mayıs Çarşamba 2017
144