Araştırmaları Geliştirme ve Koordinasyon Kurulu (ARGEK)


Hemşirelik Fakültesi Araştırmaları Geli̇şti̇rme Komi̇syonu Etki̇nli̇ği: META-ANALIZ Kursu

Değerli Öğretim Elemanları,

Fakültemiz Araştırmaları Geli̇şti̇rme Komi̇syonu Etki̇nli̇kleri̇ kapsamında META-ANALIZ KURSU gerçekleştirilecektir.

Kurs afişi ektedir. Kursa katılım 30 kişi ile sınırlıdır. Katılım talebinizi “selmaturan@akdeniz.edu.tr” adresine iletebilirsiniz.

Saygılarımla

Tarih: 16 Ocak 2018
Yer:Hemşirelik Fakültesi Kütüphanesi

Hemşirelik Araştırmaları Geli̇şti̇rme Komi̇syonu Adına
Yard Doç Dr İlkay BOZ Akdeniz Üniversitesi
Hemşirelik Fakültesi Doğum-Kadın Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı
Telf:(242) 3106917

 

0