Araştırmaları Geliştirme ve Koordinasyon Kurulu (ARGEK)


İstatistik Danışma Birimi Seminer “Veri Plânlaması ve Yönetiminde Sıkça Yapılan Hatalar ve Uygun Yaklaşımlar” – (14/02/2018)

Akdeniz Üniversitesi’nin Değerli Mensupları, 

İstatistik Danışma Birimi tarafından araştırma kültürünü geliştirmek adına periyodik olarak seminer ve atölyeler düzenlenmesi plânlanmaktadır. Program kapsamında gerçekleştirilmesi plânlanan eğitimin konusu: “Veri Plânlaması ve Yönetiminde Sıkça Yapılan Hatalar ve Uygun Yaklaşımlar” olarak belirlenmiştir. Katılımlarınızı saygılarımızla arz ederiz.

Seminer hakkında bilgiler: Doğru veri plânlaması ve yönetimi, çalışmanın kalitesini büyük ölçüde artıran önemli bir unsurdur. Analiz aşamasında karşılaşılan sorunların büyük bir kaynağı, hatalı kurgulanan veri setinden kaynaklanmaktadır. Bu seminerin hedefi, Fen Bilimleri alanında akademik çalışmalar yapan araştırmacılara, plânlama evresinden analiz evresine kadar olan sürecin tüm aşamalarında araştırmanın kalitesini artıracak rehberlik sağlamaktır.

Bu seminerde araştırmacı, aşağıdaki sorulara yanıt bulabilecektir:

  • Araştırmanın plânlama aşamasında karşılaşılabilecek problemler ve çözüm yolları nelerdir?
  • Veri toplamadan önce nelere dikkat edilmesi gerekir?
  • Excel veya SPSS kullanılarak yapılacak veri girişinde kritik noktalar nelerdir?
  • Veri, hangi yöntemlerle analize uygun hale getirilir? (Hatalı verilerin tespit edilmesi, veri dönüşümleri yapılması)
  • Kısaca, analiz aşamasından önce oluşabilecek hatalar nasıl öngörülebilir?

Katılım için formu doldurunuz: https://goo.gl/forms/N1XeWPEyfcm6E5yo2

İletişim: idb@akdeniz.edu.tr

Telefon: 0242 2274400 Dahili:3036-3037

 

Tarih:  14 Şubat 2018-Çarşamba

Saat:   10:00 -12:00

Yer:     Enstitüler Binası B Blok 3. Katta yer alan Konferans Salonu

 

Eğitmen:  Dr. Ebru KAYA BAŞAR

Not: Seminere bilgisayar getirilmesi mecburi değildir. Seminere tüm araştırmacılar davetlidir. Ancak seminerin içeriğindeki örnekler fen bilimleri alanından seçilmiştir.

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ İSTATİSTİK DANIŞMA BİRİMİ

 

0