Araştırmaları Geliştirme ve Koordinasyon Kurulu (ARGEK)


Projeler Kapsamında Bilimsel Etkinliklere Katılım Desteği

Değerli Öğretim Elemanları, 

26 Kasım 2016 tarihli ve 29900 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma Projeleri Hakkında Yönetmelik” uyarınca gerekli düzenlemeler yapılan “Akdeniz Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Uygulama Yönergesi” 04.10.2017 tarihli Senato Toplantısı’nda görüşülerek  kabul edilmiştir.

Ayrıca senato kararı ile 01.01.2018 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, ulusal ve uluslararası Bilimsel Etkinliklere Katılım Destekleri proje bütçelerinden karşılanacaktır. Yürütülen projeler kapsamında proje ile ilgili ve sunulması kabul edilmiş olan bildirilerin aktif katılımla sunulabilmesi için ulusal/uluslararası düzenlenen kongre/konferans/sempozyum/sanatsal etkinliğe katılım ve yolluk-yevmiye giderleri desteklenebilecektir. Bu amaçla, söz konusu tarihten itibaren proje bütçelerine Yüksek Lisans Tez projeleri için 1500 TL, Doktora / Tıp’ta ve Diş Hekimliği’nde Uzmanlık Tez Projeleri için 4500 TL, Normal Araştırma Projeleri için 7500 TL ek bütçe verilebilecektir. Bu bütçeler kapsamında sayı sınırlaması olmadan, yürütücü ve/veya Akdeniz Üniversitesi’nde kadrolu proje ekibindeki araştırmacı(lar) ve/veya Akdeniz Üniversitesi’nde kadrolu tez öğrencisi bilimsel etkinliklere katılabileceklerdir. Bu uygulamanın dışında geçmişte olduğu gibi Bilimsel Yayın Desteği, Yayın Süreklilik Desteği ve Dış Kaynaklı Projeleri Özendirme Desteği aynı şekilde devam edecektir.

Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi web sayfasında yayımlanmış olan konu ile ilgili ayrıntılı bilgiler aşağıda sunulmuştur:

Yeni düzenleme 01.01.2018 tarihi itibari ile uygulamaya alınacaktır.

  •     Bu kapsamdaki destekler, yalnızca üniversitemizde kadrolu olarak görev yapmakta olan araştırmacılar için sağlanacaktır.
  • Yeni düzenleme Tez Projeleri, Normal Araştırma Projeleri ve Kapsamlı Araştırma Projeleri için uygulanacaktır.
  • Bilimsel Etkinliklere Katılım desteği, ilgili projenin bütçesine ilave olarak en fazla aşağıdaki tutarlarda talep edilebilir ve bu tutarlar herhangi bir suretle aşılamaz.
Proje Türü Proje Bütçesi Bilimsel Etkinliklere Katılım desteği alabilecekler
Yüksek Lisans Tez Projesi 15.000 TL + 1.500 TL Bilimsel Etkinliklere Katılım desteği Proje yürütücüsü ve/veya Akdeniz Üniversitesi’nde kadrolu tez öğrencisi
Doktora Tez Projesi 25.000 TL + 4.500 TL Bilimsel Etkinliklere Katılım desteği Proje yürütücüsü ve/veya Akdeniz Üniversitesi’nde kadrolu tez öğrencisi
Tıp ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Tez Projesi 25.000 TL + 4.500 TL Bilimsel Etkinliklere Katılım desteği Proje yürütücüsü ve/veya Akdeniz Üniversitesi’nde kadrolu tez öğrencisi
Sanatta Yeterlik Tez Projesi 25.000 TL + 4.500 TL Bilimsel Etkinliklere Katılım desteği Proje yürütücüsü ve/veya Akdeniz Üniversitesi’nde kadrolu tez öğrencisi
Normal Araştırma Projesi 50.000 TL + 7.500 TL Bilimsel Etkinliklere Katılım desteği Proje yürütücüsü ve/veya Akdeniz Üniversitesi’nde kadrolu proje ekibindeki araştırmacı(lar)
Kapsamlı Araştırma Projesi 50.000 TL + 7.500 TL Bilimsel Etkinliklere Katılım desteği Proje yürütücüsü ve/veya Akdeniz Üniversitesi’nde kadrolu proje ekibindeki araştırmacı(lar)
  • Bilimsel Etkinliklere Katılıma yönelik destekler, projelerin başvuru aşamasında öngörülmeli ve BAP Komisyonu tarafından onaylanmalıdır.
  •   Projelerde BAP Komisyonu tarafından onaylanan Bilimsel Etkinliklere Katılım desteği bütçesindeki tutarlar, makine-teçhizat, tüketim malzemesi vb. diğer harcama kalemlerine aktarılamaz. Benzer şekilde makine-teçhizat, tüketim malzemesi vb diğer harcama kalemleri için BAP Komisyonu tarafından onaylanan tutarlar da Bilimsel Etkinliklere Katılım desteği bütçesine aktarılmaz.
  •  Bilimsel Etkinliklere Katılım desteğinin verilebilmesi için proje ekibinden en az bir kişinin ilgili etkinliğe söz konusu proje kapsamında üretilmiş bildiriyi sunmak üzere katılımı zorunludur. Yapılacak her bir sunum için sunumda görev alan   araştırmacılardan yalnızca birisine destek verilir.
  •   Bilimsel Etkinliklere Katılım desteği, başlangıç tarihi 01.01.2017 ve sonrası olan Tez Projeleri ve Normal Araştırma Projeleri için de verilebilecektir. Bu projelere proje yürütücüsünün talep etmesi durumunda belirtilen miktarlarda, sadece Bilimsel Etkinliklere Katılım amacıyla kullanılmak üzere ve BAP Komisyonu tarafından onaylanması halinde ek bütçe verilebilecektir.

 

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

0