Araştırmaları Geliştirme ve Koordinasyon Kurulu (ARGEK)


Researcher ID Edinilmesi Duyurusu

Değerli Öğretim Elemanları,

Üniversitemizin akademik performansının izlenebilmesi ve mevcut durumun tespiti için tüm akademik personelin bir Researcher ID edinmesi gereklidir. Daha önce bir Researcher ID alınmış ve ilgili dekanlıkla paylaşılmışsa, söz konusu durumu http://akademik.akdeniz.edu.tr/ adresinden kontrol edebilirsiniz. Eğer daha önce bir Researcher ID alınmamış ise, aşağıdaki link yardımıyla edinilen Researcher ID’nin akismerveri@akdeniz.edu.tr adresine 07.02.2018 tarihine kadar gönderilmesi rica olunur.

Saygılarımızla

Link: https://goo.gl/J3W1VV

Bilgi: Researcher ID  ile her üyeye benzersiz bir tanımlayıcı numara atanmaktadır. Bu numara sayesinde araştırmacıların yayın listelerini yönetebilmeleri, h-endekslerini izlemeleri ve yanlış yazar tanımlamalarını önlemeleri mümkün olmaktadır. Researcher ID bilgileri “Web of Science” ile entegredir ve yayınların tek bir hesaptan takip edilmesi sağlanmaktadır.

AKİŞMER TEKNOLOJİ TRANSFER MERKEZİ

0