Araştırmaları Geliştirme ve Koordinasyon Kurulu (ARGEK)


YÖK 100 Öncelikli Tematik Alanlar

Sayın, “Araştırmaları Geliştirme Komisyonu (AGEK) Başkanlarımız,

Üniversitemizin  araştırma odaklı üniversite kapsamında öncelikli araştırma alanlarının belirlenmesi ve belirlenecek alanlara, 2019 yılında başvuruların alınıp, BAP kaynağı aracılığı ile  2020 yılından itibaren desteklenmesi planlanmaktadır.

Bu kapsamda Üniversitemizin öncelikli araştırma alanlarının, YÖK 100/2000 programı kapsamında yer alan 100 öncelikli alan içerisinden seçilmesi planlanmaktadır.  Bu amaçla öncelikle Birim AGEK üyelerinden görüş alınması, gelen görüşlerin ARGEK kurulunda görüşülüp Rektörlük makamına sunulması planlanmaktadır.

Öncelikli alan seçiminin amaca yönelik  ve daha sağlıklı olması için ekte yer alan 100 öncelikli alan içerisinden Üniversitemizce desteklenmesini önereceğiniz 3 araştırma alanının AGEK kararı ile 19 Kasım 2018 tarihine kadar mail ile (erolgurpinar@akdeniz.edu.tr) Kurulumuza bildirilmesini rica ediyoruz.

Bilgilerinizi  ve gereğini önemle rica ederim

Prof. Dr. Erol Gürpınar
Rektör Yardımcısı

0