Araştırma Politikası

Akdeniz Üniversitesi; araştırma misyonu ve vizyonu kapsamında dünyada sürekli değişen ve yeni oluşan koşullara hızla uyum sağlayarak, evrensel düzeyde nitelikli bilimsel çalışmalar yapmaktadır. Bölgenin, ülkenin ve tüm insanlığın ihtiyaçları doğrultusunda, toplum dinamikleri ve üniversite-sanayi iş birliği kapsamında araştırmalarla topluma katkı sağlayacak çalışmalar yürütülmektedir. Yürüttüğü çalışmaların girişimcilik fikirlerine dönüşebileceği bir ortam hazırlayarak ilgili alanlarda ilerlemeyi benimsemiştir. Üniversitemiz bünyesinde Ar-Ge kültürünü ve iklimini yaymak için farkındalık ve bilgi paylaşımı faaliyetleri gerçekleştirmektedir. Üniversitemiz araştırmalarını, araştırma-geliştirme alanında elde edilen başarının ve eğitim-öğretim faaliyetlerine katkısının bilinciyle, stratejik planında yer alan hedeflerine uygun bir biçimde yürütmektedir. Araştırma altyapısı ve insan kaynağına; nitelikli araştırmacı sayısı, destek personeli ve teknisyen sayısı, lisansüstü öğrencisi sayısı bağlamında destek vermektedir. Bilimsel üretim ve akademik gelişmeye önem vererek, iş birliği ve etkileşimleri öncelikli olarak desteklemektedir. Teknolojik üretim ve ekonomik katkı boyutunda; patent, lisans, firma desteği çalışmalarını yürüten Üniversitemiz 2022-2026 Stratejik Planı doğrultusunda araştırma önceliklerini planlayarak odaklı araştırmalara destek vermeyi tercih etmektedir. Bunun yanı sıra, araştırma süreçlerinin yönetimi kapsamında ulusal ve uluslararası araştırma politikaları doğrultusunda öncelikli alanlar belirlenerek özel çağrılı ve/veya alt yapı projeleri de desteklenmekte ve kapsamlı araştırmanın yürütülmesi için fırsatlar sunulmaktadır. Ayrıca üniversitemiz bilimsel araştırmaların yanı sıra sanatsal süreçleri de desteklemekte, bu kapsamındaki projelendirilmiş faaliyetlere BAP proje desteği verilmektedir. Söz konusu destek mekanizmasına 2022 yılında da devam edilmiş ve BAP tarafından farklı proje türleri altında sanatsal süreçler desteklenmiştir.

Akdeniz Üniversitesi Araştırma Öncelikler

Üniversitemizde araştırma öncelikleri tespitinde Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu her yıl bir sonraki yılda esas alınacak öncelikli araştırma alanlarını, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Yükseköğretim Kurulu, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu ve Bilim, Teknoloji ve Yenilik Kurulu tarafından açıklanan hedefleri ve bilim politikalarını dikkate alarak belirleyerek Üniversite Senatosu’na sunmaktadır. Öncelikli araştırma alanları Senato tarafından kesinleştirilmektedir. Buna ek olarak ülkemiz, bölgemiz ve üniversitemiz dinamiklerinde değişkenlik arz etmesi durumunda Üniversitemiz çevik yönetim anlayışıyla öncelikli alanlarımızda güncellemeler yapar, öncelikli alanlarla ilgili yüksek bütçeli BAP çağrılarına çıkarmaktadır. Covid-19 Pandemisi döneminde bu çağrılar sonucunda desteklenen projeler mevcuttur.

 • Ülkemizin, bölgemizin ve üniversitemizin öncelikli alanları ile uyumlu olması,
 • YÖK ve TÜBİTAK tarafından da belirlenmiş öncelikli alanlarda üretilen projelerin desteklenmesi,
 • Evrensel bilime katkı sağlanması,
 • Araştırma-Geliştirme faaliyetleri ile toplumsal gelişime katkı sağlanması,
 • Üniversite-Kamu-Özel Sektör iş birliğinde ülkemizin kalkınma hedefleri doğrultusunda nitelikli projelerin üretilmesi,
 • Araştırma alanından beslenen akademik girişimciliğin geliştirilmesi,
 • Ürüne dönen (patent, faydalı model, tescil, endüstriyel tasarım gibi) araştırmalara öncelik verilmesi.

 

Öncelikli Araştırma Alanları

Sağlık Teknolojileri

 • Rejeneratif Tıp, Yapay Doku ve Organ Teknolojileri
 • Biyoteknoloji Çalışmaları
 • İlaç ve Aşı Çalışmaları
 • Nörobilim
 • Yapay Zekâ Destekli Teknolojiler

 

Tarım ve Gıda Teknolojileri

 • Bitkisel Üretimde Islah
 • Hayvansal Üretimde Islah
 • Gıda İşleme ve Üretim Teknolojileri
 • Yapay Zekâ Destekli Teknolojiler

 

Sağlık Turizmi Teknolojileri

Dijital Dönüşüm

 • IOT Tabanlı Teknolojiler
 • Turizmde Dijital Dönüşüm
 • Sağlıkta Dijital Dönüşüm
 • Dijital Tarım Çözümleri
 • Hayvancılıkta Dijitalleşme
 • Eğitimde Dijitalleşme
 • Finansal Teknolojiler

 

Sürdürülebilir Çevre ve Enerji

 • İklim Değişikliği Çözümleri
 • Doğal Su Kaynakların Verimli Kullanılması ve Kuraklığın Önlenmesi
 • Alternatif Enerji Kaynakları Üretim Teknolojileri

 

Afet Yönetiminde Süreç Yaklaşımı ve Teknoloji

 • Yavaş Gelişen Doğal Afetler
 • Ani Gelişen Doğal Afetler

 

İnsan Kaynaklı Afetler

 • Savunma Teknolojileri
 • Biyolojik Silahlar ve Korunma Yöntemleri
 • Kimyasal Silahlar ve Korunma Yöntemleri

 

Akdeniz Üniversitesinin Araştırma Politikasının uygulanması, izlenmesi ve yönetim organizasyonunda yer alan bileşenler;

 • Araştırmaları Geliştirme ve Koordinasyon Kurulu (ARGEK)
 • Birim Araştırmaları Geliştirme Komisyonları (AGEK),
 • Akademik Performans Ölçme ve Değerlendirme Kriterleri,
 • Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi (BAP) süreçleri ve komisyonları ile altyapı projelerinin öncelikli alanlara yönlendirilmesi,
 • Akademik Birimler
 • Kalite Birimi
 • Araştırma Uygulama Merkezleri
 • Antalya Teknokent A.Ş.
 • Antalya Teknokent Teknoloji Transfer Ofisi (Antalya Teknokent TTO)
Eklenme tarihi :27.07.2023 15:32:41
Son güncelleme : 9.08.2023 16:34:31