Tanıtım

Akdeniz Üniversitesi Araştırmaları Geliştirme ve Koordinasyon Kurulunun (ARGEK) 2017 yılında Akdeniz Üniversitesinde bilimsel çalışmaların nitelik ve niceliğini artırmak için kurulmuştur. ARGEK'in işlevleri arasında üniversitemizde gerçekleştirilen araştırma sayı ve kalitesinin arttırılmasına yönelik gerekli planlamaların yapılması, uygun araştırma olanaklarının yaratılması ve araştırma birimleri arası koordinasyonun sağlanması gibi öğeler bulunmaktadır. Bu kapsamda ARGEK Fakültelerimizde mevcut durumun saptanması ve duyurulması, yeni bilgi üretimi, bilgi birikiminin paylaşımı ve yaygınlaştırılması, geleceğe yönelik önerilerin oluşturulması konularında etkin çalışmalar yapmaktadır.

GÖREV TANIMI

 • Bilimsel yayın sayısının arttırılması için yayın sayısının artmasına katkı sağlayacak şekilde mevcut teşviklerin iyileştirilmesi ve yeni teşviklerin uygulanmasını önermek,
 • Uluslararası ortaklı Ar-Ge ye dayalı araştırma ve yayın üretimini destekleyici öneriler geliştirmek,
 • İhtiyaç duyulan alanlarda yeni araştırma-uygulama merkezleri kurulması ve geliştirilmesini önermek,
 • Ar-Ge kültürünün üniversitede içselleştirilmesini sağlayıcı çalışmalar yapılmasını sağlamak,
 • Üniversitenin uluslararası bilimsel projelerden en yüksek ölçüde yararlanmasını sağlayacak altyapının oluşturulmasını sağlayıcı çalışmalar yapmak,
 • Ulusal ve uluslararası düzeyde ortak çalışma kültürünü teşvik edici proje yazım faaliyetleri ile ilgili eğitim faaliyetleri yapılmasını desteklemek,
 • Ar-Ge kapsamında her türlü araştırma, inceleme ve değerlendirme faaliyetlerini yapmak,
 • Araştırma odaklı üniversite hedefi kapsamında ihtiyaç duyulan alanlarda komisyonlar kurmak,
 • Üniversite akademik, idari ve öğrencilerine yönelik Ar-Ge konusunda bilgilendirme yapmak,
 • Rektör tarafından ilgili konularda istenilecek çalışmaları yürütmek.

 

ÇIKTILAR

 • Uluslararası üniversite sıralamalarında yerimizin her yıl iyileştirilmesi
 • Tüm Fakültelerimizin bilimsel bilgi üretme açısından ülkemizde ilk 10’da yer alması,,
 • Bilimsel yayın ve atıf sayısının düzenli olarak artması,
 • Ar-Ge destek programlarından alınan proje sayısının artması,
 • Ar-Ge destek programlarından alınan fon tutarının artması,
 • Girişimcilik ve Yenilikçilik Üniversite Endeksinde Ar-Ge açısından daha üst noktalarda yer alınması,
 • Üniversite Sanayi işbirliğinde yürütülen proje sayısının artması,
 • Üniversite Sanayi işbirliğinde yapılan Ar-Ge projelerinden alınan fon tutarının artması,
 • Uluslararası işbirliği ile yapılan Ar-Ge proje sayısının artması,
 • Uluslararası işbirliği ile yapılan Ar-Ge projelerinden elde edilen fon tutarının artması,
 • Çok disiplinli olarak yürütülen araştırma sayısının artması,
 • Patent başvuru sayısı, patent belge sayısının artması,
 • Öğretim elemanlarının TEKNOKENT bünyesinde kurdukları firma sayısının artması.

 

PERFORMANS GÖSTERGELERİ

 • Akdeniz Üniversitesi Araştırmaları Geliştirme ve Koordinasyon Kurulunun (ARGEK) misyonu ve görev tanımı kapsamında yürütülen faaliyetlerin etkin bir şekilde yapılmasının sağlanması ARGEK çalışmalarından beklenen etkidir.
 • ARGEK tarafından yürütülen faaliyetlerin performans göstergelerine uygun olması ARGEK için başarı göstergesidir.

 

Eklenme tarihi :27.07.2023 14:48:47
Son güncelleme : 9.08.2023 10:31:48