Tanıtım

AGEK’in işlevleri arasında ilgili birimdeki nitelikli araştırma sayısının arttırılmasına yönelik gerekli planlamaların yapılması, uygun araştırma olanaklarının yaratılması ve araştırma birimleri arası koordinasyonun sağlanması gibi öğeler bulunmaktadır.AGEK; Ar-Ge faaliyetleriyle ilgili, birimdeki mevcut durumun saptanması ve duyurulması, yeni bilgi üretimi, bilgi birikiminin paylaşımı ve yaygınlaştırılması, geleceğe yönelik önerilerin oluşturulması konularında rektörlük “ARGEK” ile uyumlu bir şekilde çalışır.

 

 

Eklenme tarihi :27.07.2023 16:53:32
Son güncelleme : 9.08.2023 10:25:57